fbpx
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste koskee Digital Innovation Hub -verkkopalvelun keräämien tietojen käyttöä, jakamista ja säilyttämistä. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 17.4.2020.

Rekisterinpitäjä

Digital Innovation Hub -hanke 

Lab-ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jaani Väisänen
+358 40 687 6850
jaani.vaisanen@lab.fi

Rekisterin nimi

Digital Innovation Hub -palvelun markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään markkinointitoimenpiteisiin ja asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Sivuston käyttö ei edellytä henkilötietojen antamista. Tietyt käyttötarkoitukset kuitenkin edellyttävät, että osa tiedoista annetaan.

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista:

– Henkilön nimi
– Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– Lisätiedot (esim. viesti tai palaute)
– Muut tunniste- ja seurantatiedot (mm. julkinen IP-osoite)
– Evästetiedot

Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat henkilön omalla suostumuksella annettuja. Tietoja kerätään mm. asiakastpaamisten tai sähköpostitse tai puhelimitse tapahtuvien yhteydenottojen kautta sekä verkkosivun lomakkeiden ja verkkopalvelun automaattisesti keräämän aineiston avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käsitellään EU- ja ETA-alueella ja niiden ulkopuolella rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän valtuuttamien tahojen toimesta. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

About DIH

Digital Innovation Hub is a project funded by the European Regional Development Fund and managed by LAB University of Applied Sciences, which aims to help SMEs overcome any digital concerns.

The project brings together the challenges experienced by SMEs in leveraging digitalisation in business, and provides solutions to them. We combine applied research on the subject, as well as the everyday concerns of entrepreneurs with the solutions on the market. Based on this, we offer e.g. guides, best practices, speaker sessions and roadmaps for implementing different solutions and tackling digital concerns. 

DIH operates on the principle of the lowest possible threshold. We can be contacted for any digital problem. We strive to provide solutions that do not require a degree in nuclear physics or an astronaut, but are usable in common sense.

We will map the concerns of entrepreneurs in the field of digitalisation. Based on the themes raised in our surveys, we produce guides, roadmaps and other low-threshold tools to make an entrepreneur’s everyday life just a little bit easier. 

Our main content is in Finnish, but English-speaking companies are also welcome to reach out for a chat. You can also join our digital network in Facebook Digiverkosto, and get help and guidance there.

Jaani Väisänen
Project manager
+358 40 687 6850
jaani.vaisanen@lab.fi

Pasi Juvonen
Director, RDI at LAB University of Applied Sciences
+358 40 5857772
pasi.juvonen@lab.fi

Yhteys

Projektipäällikkö
Jaani Väisänen
p. +358 40 687 6850
jaani.vaisanen@lab.fi