fbpx

Sosiaalinen media kauppapaikkana

Etusivu /  Blogi /

Sosiaalinen media kauppapaikkana

Sosiaalinen media kauppapaikkana

Sosiaalisen median suosio jatkaa huimasti kasvuaan, ja kuluvana vuonna se on saavuttanut maailmanlaajuisesti jo yli 3,7 miljardin käyttäjän rajan (Oberlo 2021). Kasvua on vauhdittanut koronapandemia: osa ihmisistä ja yrityksistä on joutunut ottamaan digiloikan pitääkseen joko yrityksensä toiminnassa tai esimerkiksi tavatakseen läheisiään verkossa. Ylipäätään koronapandemian aikana median käyttö suomalaisten keskuudessa on lisääntynyt, ja vuonna 2020 some-palveluita käytti 69 prosenttia 16–89-vuotiaista kansalaisista (Kohvakka & Saarenmaa 2021).

Viime vuodet ovat muovanneet sosiaalisen median käyttötottumuksia, yleistä vuorovaikutusta ja epäilemättä myös ihmisten ostokäyttäytymistä. Tämän myötä myynnin ja markkinoinnin kenttä on muuttunut ja uusia trendejä on astunut mukaan. Sosiaalisen median merkitys myynnin kasvattamisessa on entistäkin suurempi, ja monet alustat ovatkin panostaneet uusiin verkkokaupoille suunnattuihin markkinointiratkaisuihin. Aihe on monelle yritykselle ajankohtainen, sillä verkkokaupan kehittäminen nähdään todennäköisesti yhä merkittävämpänä osana liiketoimintaa verraten pandemiaa edeltävään aikaan.

Social selling ja social commerce

Kiteytettynä social selling eli sosiaalinen myynti on toimintatapa, jossa rakennetaan ja syvennetään suhteita jo olemassa oleviin ja uusiin asiakkaisiin, myynnillisten mahdollisuuksien lisäämiseksi. Sosiaalinen myynti voidaan nähdä laajana kokonaisuutena, joka usein painottuu sosiaalisen median kanaviin. Social commerce taas kuvaa prosessia, jossa tuotteiden myyminen tapahtuu suoraan sosiaalisen median alustalla. Edellä mainitut menetelmät ovat yhä enemmän läsnä kuluttajien arjessa nyt ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Sosiaalisen median asiantuntijatoimisto Kurion koostaman katsauksen mukaan sosiaalisen kaupankäynnin katsotaan olevan yksi vuoden 2021 merkittävimmistä sosiaalisen median markkinoinnin trendeistä (Kurio 2021).

Moni sosiaalisen median alusta on kehittänyt ominaisuuksiaan myyntiprosessin tukemiseksi. Vuonna 2020 muun muassa Instagram ja Facebook lisäsivät maksutoiminnon palveluihinsa, jonka myötä asiakas voi selata ja vertailla tuotteita sovelluksessa, jonka jälkeen oston voi tehdä suoraan poistumatta sosiaalisen median alustalta. Myytävä tuote voidaan merkitä tavalliseen julkaisuun, jota painamalla pääsee ostoksen tekoon. Mainittakoon, että edellä mainittu maksutoiminto ei ole vielä käytössä kaikissa maissa, joten toistaiseksi asiakas voidaan ohjata tekemään ostos suoraan myyjän verkkokauppaan, kuten somepalvelu Pinterestissä.

Lisäksi suursuosioon noussut yhteisösovellus TikTok solmi samana vuonna yhteistyön verkkokauppa-alusta Shopifyn kanssa, joka lisäsi hurjasti mahdollisuuksia sovellusta käyttävien potentiaalisten asiakkaiden tavoittamisessa (Perez 2020). Kuten aiemmat esimerkit osoittavat, ostoprosessia on pyritty suoraviivaistamaan ja siten myös yritykset ovat voineet tehostaa toimintaansa sosiaalisen median puolella.

Sosiaalinen kaupankäynti vuonna 2021

Yleisesti kehitys voi tuntua jokseenkin vauhdikkaalta, sillä sosiaalisen median palveluiden uudet ominaisuudet ja trendit omaksutaan tänä päivänä kuluttajien keskuudessa suhteellisen nopealla aikataululla. Mikäli aiot hyödyntää sosiaalista mediaa myynnin tukena, kannattaa seuraavat seikat ottaa siinä huomioon.

Ensimmäisenä mainittakoon säännöllisyys sisällön tuottamisessa. Säännöllisen sisällön avulla pyritään lisäämään näkyvyyttä sekä ihmisten vuorovaikutusta, jotta mahdollisimman moni löytää yrityksen sosiaalisen median kanavaan tai suoraan kiinnostavien tuotteiden pariin. Älykkäiden algoritmien myötä esimerkiksi Instagramin syöte muokkautuu tilillä tehtyjen tykkäyksien, sitoutumisen, vuorovaikutuksen sekä samankaltaisten käyttäjien perusteella. Instagram on siis löytänyt tehokkaan tavan tarjota käyttäjilleen juuri sellaista sisältöä, joka heitä todella kiinnostaa.

Varteenotettava mahdollisuus inspiroida asiakkaita ja rakentaa luottamusta heidän sekä yrityksen välille on julkaista asiakkaiden tuottamaa sisältöä yrityksen sosiaalisen median kanavissa. Myös vaikuttajamarkkinointi on hyvin ajankohtaista. Se koostuu käytännössä yritysten sekä sosiaalisen median vaikuttajien välisistä kaupallisista yhteistöistä. Yksinkertaisimmillaan vaikuttajat tarjoavat näkyvyyttä omien kanaviensa kautta yrityksen tuotteelle tai palvelulle korvausta vastaan. Vaikuttajamarkkinoinnin suosio on kasvussa ja yhteistyömallien katsotaan kehittyvän entistä strategisemmiksi sekä pidemmiksi (Kurio 2021).

Menestyksen avain tuskin on se, että kaikissa sosiaalisen median kanavissa tulisi vaikuttaa. Tärkeintä on tuntea oma kohdeyleisö ja markkinoinnille asetetut tavoitteet, joiden pohjalta valinta sosiaalisen median kanavista kannattaa tehdä. Sosiaalisen median kirjon ja vallitsevien trendien myötä yrityksillä on mahdollisuus käyttää luovuuttaan hyvin erilaisilla lähestymistavoilla alustasta riippuen. Esimerkiksi TikTok on ollut suosiossa etenkin nuorten sukupolvien keskuudessa, jossa muun muassa erilaiset haastetrendit ovat levinneet viraalisti ympäri maailmaa. Sosiaalisen median kanavia yhdistää kuitenkin se, että julkaistun sisällön tulisi herättää kiinnostusta ja tuottaa arvoa, jotta sitä kulutetaan.

Lopuksi on mainittava sosiaalisen median kulkevan niin sanotusti mobiili edellä. Tänä vuonna jo yli puolet koko maailman verkkoliikenteestä tapahtuu mobiililaitteilla (Statista 2021). Sosiaalisen kaupankäynnin näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivustojen sekä tuotetun kuva- ja videosisällön tulee olla optimoituja mobiililaitteille. On siis syytä asettaa asiakaskokemuksen rima korkealle, sillä asiakkaat odottavat sitä.

Artikkelin ovat kirjoittaneet Eetu Karppinen ja Konsta Karppinen Digital Innovation Hub:ista. 

Lähteet:

Clement, J. 2021. Share of global mobile website traffic 2015-2021. Statista. [Viitattu 27.5.2021]. 

Kohvakka, R., Saarenmaa, K. 2021. Median merkitys on kasvanut pandemian aikana – monet ikäihmiset ovat ottaneet melkoisen digiloikan. Stat. [Viitattu 26.5.2021].

Kurio 2021. Raportti: somemarkkinoinnin trendit 2021. [Viitattu 27.5.2021].

Oberlo 2021. How many people use social media in 2021? [Viitattu 26.5.2021].

Perez, S. 2020. TikTok partners with Shopify on social commerce. Techcrunch. [Viitattu 27.5.2021]. 

Jaa postaus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Facebook Comments: Please enter a valid URL

About DIH

Digital Innovation Hub is a project funded by the European Regional Development Fund and managed by LAB University of Applied Sciences, which aims to help SMEs overcome any digital concerns.

The project brings together the challenges experienced by SMEs in leveraging digitalisation in business, and provides solutions to them. We combine applied research on the subject, as well as the everyday concerns of entrepreneurs with the solutions on the market. Based on this, we offer e.g. guides, best practices, speaker sessions and roadmaps for implementing different solutions and tackling digital concerns. 

DIH operates on the principle of the lowest possible threshold. We can be contacted for any digital problem. We strive to provide solutions that do not require a degree in nuclear physics or an astronaut, but are usable in common sense.

We will map the concerns of entrepreneurs in the field of digitalisation. Based on the themes raised in our surveys, we produce guides, roadmaps and other low-threshold tools to make an entrepreneur’s everyday life just a little bit easier. 

Our main content is in Finnish, but English-speaking companies are also welcome to reach out for a chat. You can also join our digital network in Facebook Digiverkosto, and get help and guidance there.

Jaani Väisänen
Project manager
+358 40 687 6850
jaani.vaisanen@lab.fi

Pasi Juvonen
Director, RDI at LAB University of Applied Sciences
+358 40 5857772
pasi.juvonen@lab.fi

Yhteys

Projektipäällikkö
Jaani Väisänen
p. +358 40 687 6850
jaani.vaisanen@lab.fi